Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Σχέδιο κινητικότητας 2015-2017


Πρόκειται για ένα σχέδιο βασισμένο στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και εμπνευσμένο από τη θέληση του συνόλου των εκπαιδευτικών για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από επιμόρφωση σε σεμινάρια ευρωπαϊκού επιπέδου, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από διαφορετικές χώρες, εκπροσώπους ποικίλων εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Η βασική ιδέα στην οποία στηρίχτηκε, είναι η επαγγελματική ανάπτυξη μιας ομάδας εκπαιδευτικών του σχολείου μας μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης. Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει έναν επιμέρους τομέα, στον οποίο θα επιμορφωθεί βελτιώνοντας τις βασικές του δεξιότητες και θα εκπαιδευτεί φέρνοντας στο σχολείο καινοτόμες μεθόδους και καλές πρακτικές. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα παζλ ενός συνόλου δράσεων, στενά συνδεδεμένων και αλληλοσυμπληρούμενων, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών μας και θα εφαρμοστεί ως καινοτόμο πρόγραμμα στη σχολική μονάδα από το σύνολο των εκπαιδευτικών.

Οι επιμορφωτικές δράσεις θα αφορούν τους τομείς: της διαπολιτισμικότητας και συγκεκριμένα της ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον, του γραμματισμού και συγκεκριμένα σε θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών, των ξένων γλωσσών, της μουσικής και των Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και της Επικοινωνίας.

Τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων προσδοκάται να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες των μαθητών, να συμβάλουν στην περαιτέρω ένταξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, των μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής και να κινητοποιήσουν κι άλλους εκπαιδευτικούς. Βασικός στόχος μας είναι ο δίαυλος επικοινωνίας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να παραμείνει ενεργός και ανοικτός και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Οι σχεδιαζόμενες επιμορφωτικές δράσεις θα ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους σε θέματα διδακτικής. Για το σχολείο μας θα ανοίξει ο δρόμος για νέες συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μαθητές μας θα είναι οι τελικοί αποδέκτες όλων των καινοτομιών. Θεωρείται βέβαιο πως οι συντονισμένες μας προσπάθειες θα λειτουργήσουν ως μια δύναμη παροχής κινήτρων σε όλους τους μαθητές μας ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των βασικών τους δεξιοτήτων, να ενσωματωθούν μέσα στη τάξη τους, να προετοιμαστούν για τα επόμενα βήματά τους και να νιώσουν σιγουριά και ασφάλεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου