Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Συνδυασμένη Εκμάθηση Αντικειμένου Γλώσσας
Η εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας Μαρία Ρούσσου στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας συμμετείχε στο σεμινάριο με τίτλο “CLIL: Content and Language Integrated Learning” που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας από 10/04/2017 έως 14/04/2017 και διοργανώθηκε από τον οργανισμό ITC - International Training Centre. Γλώσσα εργασίας ήταν τα αγγλικά.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση, οι μαθητές εκτίθενται στην ξένη γλώσσα, μαθαίνοντας το περιεχόμενο γνωστικών αντικειμένων όπως η γεωγραφία, τα καλλιτεχνικά, οι φυσικές επιστήμες, κτλ. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στις πρακτικές πτυχές της διδασκαλίας μέσω της μεθόδου CLIL σε διαφορετικά επίπεδα, περιλαμβάνοντας τη χρήση υποστηρικτικών στρατηγικών, την ενσωμάτωση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, την αξιολόγηση και τις νέες τεχνολογίες.


Βέβαια, πέρα από την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, οι συμμετέχοντες καθηγητές από την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και φυσικά την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να λειτουργήσουν και οι ίδιοι ως μαθητές/μαθήτριες, να εργαστούν ομαδικά, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν.


Τις εργασίες του σεμιναρίου ολοκλήρωσε η απογευματινή ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τη μοναδική αρχιτεκτονική που παραπέμπει σε άλλες εποχές και δικαιολογεί το χαρακτηρισμό της Πράγας ως “κόσμημα της Τσεχίας”.
Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και σχολικός εκφοβισμός με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης


Η εκπαιδευτικός του σχολείου μας Κατερίνα Φαρμάκη πραγματοποίησε την επόμενη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, η οποία έγινε στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το κέντρο Europass (Italian Language School in Florence and International Teacher Academy) από τις 9/1/2017 ως τις 13/1/2017. Τίτλος του προγράμματος ήταν: Διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και σχολικός εκφοβισμός με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Conflict management, emotional intelligence, bullying and social media in classroom).

Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια πολύ εποικοδομητική εμπειρία για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να κατανοήσουν τη δυναμική της ομάδας και πώς επηρεάζουν την τάξη. Οι εντάσεις, οι συμμαχίες και οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών μπορεί να δυσχεραίνουν τη μάθηση και να δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον στο σχολείο. Οι συμμετέχοντες έμαθαν για τα διάφορα είδη συγκρούσεων και πώς να τα χρησιμοποιούν ως μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην τάξη, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν τη δική τους ικανότητα να διαμορφώνουν και να ενθαρρύνουν την ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση και συναισθηματική παιδεία μεταξύ των σημερινών μαθητών και ενεργών πολιτών του αύριο.

Επιπλέον, το πρόγραμμα αφορούσε τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης καθώς και το διαδίκτυο. Διδάχθηκαν αναλυτικά τρόποι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η διδασκαλία. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν είτε σε μικρές ομάδες είτε σε ζευγάρια για να δουν και στην πράξη την ψηφιακή τεχνολογία στην τάξη. Ακόμα οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία παρουσιάστηκαν ήταν: Instagram, Facebook, Pinterest και Twitter. Αυτά αποτέλεσαν τον κύριο κορμό των μαθημάτων και συνδέθηκαν με τα υπόλοιπα αντικείμενα όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η συναισθηματική νοημοσύνη και η διαχείριση συγκρούσεων.


Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 


Με την ομάδα που συνεργαζόμασταν στο πρόγραμμα. 


Με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Κατανοώντας και απολαμβάνοντας την τέχνη στη Φλωρεντία Στη Φλωρεντία, μια πόλη με αναρίθμητους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, πραγματοποιήθηκε η επόμενη επιμορφωτική δράση του προγράμματός μας. Η εκπαιδευτικός της μουσικής του σχολείου μας συμμετείχε στο σεμινάριο “Active Art: Understanding and enjoying art in the classroom and beyond”  που υλοποιήθηκε από το επιμορφωτικό κέντρο Europass (Italian Language School in Florence and International Teacher Academy) από τις 9/1/2017 ως τις 13/1/2017.


Το καλλιτεχνικό φαινόμενο προσεγγίστηκε από διάφορες σκοπιές και σε διαφορετικά πλαίσια (από την πλευρά του δημιουργού, του έργου, του θεατή) κάνοντας τους συμμετέχοντες να δουν την τέχνη και τη διδασκαλία με μια άλλη ματιά. Βασικοί άξονες της προσέγγισης αυτής είναι η ίδια η δημιουργική διαδικασία αλλά και η θετική επίδραση που μπορεί να έχουν οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες στη ζωή των μαθητών.Οι επιμορφούμενοι έμαθαν πώς να συνδυάζουν παραγωγικά τη θεωρία της τέχνης με τις πρακτικές εφαρμογές της, έτσι  ώστε να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους δημιουργούν κίνητρα όταν εκφράζονται και δημιουργούν. Συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία ανατρέχοντας στις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα συναισθήματά τους, τόσο μέσα στις αίθουσες του επιμορφωτικού κέντρου, όσο και στους δρόμους του ιστορικού κέντρου της Φλωρεντίας, καθώς κάποια από τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν εκεί. Επιστράτευσαν και τη δική τους δημιουργικότητα και, μέσα από απλές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, ενεργοποίησαν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης.


Το  επιμορφωτικό  κέντρο προσέφερε στους συμμετέχοντες όλων των προγραμμάτων μια κοινή ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ERASMUS PLUS. Έτσι, δόθηκε σε εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες η ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να ξεκινήσουν συνεργασίες με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία και οργανισμούς.

 

Τις εργασίες του σεμιναρίου ολοκλήρωσαν οι απογευματινές ξεναγήσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης που έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Σε αυτές  δόθηκαν επιπλέον στοιχεία για τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς της πόλης, αλλά και για την ιστορία της.