Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Συνδυασμένη Εκμάθηση Αντικειμένου Γλώσσας
Η εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας Μαρία Ρούσσου στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας συμμετείχε στο σεμινάριο με τίτλο “CLIL: Content and Language Integrated Learning” που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας από 10/04/2017 έως 14/04/2017 και διοργανώθηκε από τον οργανισμό ITC - International Training Centre. Γλώσσα εργασίας ήταν τα αγγλικά.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση, οι μαθητές εκτίθενται στην ξένη γλώσσα, μαθαίνοντας το περιεχόμενο γνωστικών αντικειμένων όπως η γεωγραφία, τα καλλιτεχνικά, οι φυσικές επιστήμες, κτλ. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στις πρακτικές πτυχές της διδασκαλίας μέσω της μεθόδου CLIL σε διαφορετικά επίπεδα, περιλαμβάνοντας τη χρήση υποστηρικτικών στρατηγικών, την ενσωμάτωση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, την αξιολόγηση και τις νέες τεχνολογίες.


Βέβαια, πέρα από την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, οι συμμετέχοντες καθηγητές από την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και φυσικά την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να λειτουργήσουν και οι ίδιοι ως μαθητές/μαθήτριες, να εργαστούν ομαδικά, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν.


Τις εργασίες του σεμιναρίου ολοκλήρωσε η απογευματινή ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τη μοναδική αρχιτεκτονική που παραπέμπει σε άλλες εποχές και δικαιολογεί το χαρακτηρισμό της Πράγας ως “κόσμημα της Τσεχίας”.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου