Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Κατανοώντας και απολαμβάνοντας την τέχνη στη Φλωρεντία Στη Φλωρεντία, μια πόλη με αναρίθμητους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, πραγματοποιήθηκε η επόμενη επιμορφωτική δράση του προγράμματός μας. Η εκπαιδευτικός της μουσικής του σχολείου μας συμμετείχε στο σεμινάριο “Active Art: Understanding and enjoying art in the classroom and beyond”  που υλοποιήθηκε από το επιμορφωτικό κέντρο Europass (Italian Language School in Florence and International Teacher Academy) από τις 9/1/2017 ως τις 13/1/2017.


Το καλλιτεχνικό φαινόμενο προσεγγίστηκε από διάφορες σκοπιές και σε διαφορετικά πλαίσια (από την πλευρά του δημιουργού, του έργου, του θεατή) κάνοντας τους συμμετέχοντες να δουν την τέχνη και τη διδασκαλία με μια άλλη ματιά. Βασικοί άξονες της προσέγγισης αυτής είναι η ίδια η δημιουργική διαδικασία αλλά και η θετική επίδραση που μπορεί να έχουν οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες στη ζωή των μαθητών.Οι επιμορφούμενοι έμαθαν πώς να συνδυάζουν παραγωγικά τη θεωρία της τέχνης με τις πρακτικές εφαρμογές της, έτσι  ώστε να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους δημιουργούν κίνητρα όταν εκφράζονται και δημιουργούν. Συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία ανατρέχοντας στις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα συναισθήματά τους, τόσο μέσα στις αίθουσες του επιμορφωτικού κέντρου, όσο και στους δρόμους του ιστορικού κέντρου της Φλωρεντίας, καθώς κάποια από τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν εκεί. Επιστράτευσαν και τη δική τους δημιουργικότητα και, μέσα από απλές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, ενεργοποίησαν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης.